Đợt vừa rồi, bên in3DPlus chúng mình có in một số mẫu Drone (máy bay điều khiển từ xa) đặc biệt. Mục đích là sử dụng cho các cuộc đua máy bay điều khiển bằng cam kết