Từ vài năm trước, khi công nghệ in 3D bắt đầu phổ biến, người ta đã ứng dụng nó vào việc chế các mô hình phỏng theo những tựa Game, phim viễn tưởng. Mới đây, nhóm thiết