Trong thời gian dài làm dịch vụ tạo mẫu 3D từ đơn giản cho tới phức tạp. IN 3D MÀU đã sử dụng khá nhiều chiếc máy in 3D, có loại giá rẻ vài triệu, cho tới