Xin gửi tới các bạn yêu công nghệ và sáng tạo một ứng dụng khá thú vị của in 3D vào thời trang. Người thiết kế mẫu này rất thông minh khi tách phần lưỡi trai với phần