Chế mô hình 3D với công nghệ tạo mẫu nhanh là xu hướng mới hiện nay. Trên những diễn đàn Diy – chế đồ chơi RC, nhiều sản phẩm thú vị đã được ra đời. in3Dmau.com cũng