Đây là mãu con vịt ngốc PSYDUCK trong tập truyện POKEMON Mẫu này được thiết kế 3D bởi in3DPlus.com, và đã bày bán rộng khắp trong đợt quà tặng 8/3/2016 ! Chúng tôi có đăng lên một