Ngành in 3D ngày nay được phân hóa thành nhiều nhánh nhỏ. Người ta phân loại theo công nghệ nền tảng hoặc là giá cả – phạm vi ứng dụng. Theo đó, vật liệu in 3D cũng có