in 3d cánh quạt Archive

Chế máy phát điện tua bin gió

Ứng dụng công nghệ in 3D vào chế tạo mẫu thử nghiệm “Máy phát điện tuabin gió”. Với chiếc máy phát điện siêu nhỏ này, bạn không cần lo lắng việc điện thoại cạn kiệt pin! Ở

in 3D giúp chế hộp số truyền động

Công nghệ in 3D cực kỳ hữu ích nếu bạn muốn chế mô hình 3D giảng dạy, đặc biệt là các hệ thống truyền động mà bạn sẽ xem bên dưới đây! Có nhiều cách để chế