Hydralisk là nhân vật thuộc binh đoàn ác quỷ trong Game StarCraft II. Hydralisk trở thành nổi ám ảnh ( theo mọi nghĩa) cho người chơi và đặc biệt là những họa sỹ vẽ 3D ( CG Artist). Với cảm hứng đó,