Tạo mẫu lông tóc Archive

Tạo mẫu nhanh bằng cách phối trộn màu nhựa

Kỹ thuật tạo mẫu nhanh 3D hiện nay tuy đã có nhiều đột phá nhưng chi phí vẫn còn cao so với nhu cầu “bình dân”, tức là in 3D cho việc làm mẫu đồ chơi. Còn

Bộ sưu tập mẫu in 3D… có lông/tóc!

in 3D bằng công nghệ FDM ( giá rẻ) có một điểm yếu đấy chính là độ sắc sảo không cao,  khó có thể tạo được mẫu với màu sắc như file thiết kế trên máy tính.